Elite Breeder Sales
Bids for lot eb_lotcrosse4

Ellis F1 - Full Sister to E508 Memory Maker

Lot Closed: Feb 12, 19, 7:43:12 pm

Bidder Location Bid Amt. Bid Time
Kyle Wallgren Tulsa $2,750.00 Feb 12, 19, 7:38:12 pm
RL Tx $2,400.00 Feb 12, 19, 7:37:26 pm
RY Texas $2,100.00 Feb 12, 19, 7:34:56 pm
Kyle Wallgren Tulsa $2,000.00 Feb 12, 19, 7:33:42 pm
DC CA $1,750.00 Feb 12, 19, 7:31:54 pm
RY Texas $1,700.00 Feb 12, 19, 7:27:56 pm
DC CA $1,600.00 Feb 12, 19, 7:27:20 pm
Kyle Wallgren Tulsa $1,500.00 Feb 12, 19, 7:21:14 pm
DL Tx $1,400.00 Feb 12, 19, 7:18:18 pm
Kyle Wallgren Tulsa $1,300.00 Feb 12, 19, 7:16:58 pm
RY Texas $1,200.00 Feb 12, 19, 7:00:25 pm
DC CA $1,100.00 Feb 12, 19, 5:48:15 pm
Ed Co $1,025.00 Feb 12, 19, 4:51:59 pm
DC Ca $1,000.00 Feb 12, 19, 3:03:59 pm
J Co $775.00 Feb 12, 19, 2:31:18 pm
BSCC TX $750.00 Feb 12, 19, 2:09:24 pm
Ed Co $600.00 Feb 12, 19, 7:28:35 am
Opening Bid USA $500.00 Feb 12, 19, 6:59:11 am